Referat fra bestyrelsesmødet 19. okt. 2020

Bestyrelsesmøde 19. oktober 2020

Fra 1. januar overtager Elsa Bratholm tilmelder-opgaven fra Lone Nørgaard.

Forberedelserne til Jættemilen kører efter gældende corona-regler. Hvis svenske deltagere i sidste øjeblik må melde fra fordi reglerne ændres, vil de få startpengene retur.

Bent Johansen er banelægger ved kredsløbet 25/4 og har fået Jens Høgsfelt som banekontrol.

Klubbens weekendtræning har haft meget fin tilslutning.

Nye medlemmer: Peter Lynge Kjær, Stefan og Sofie Hansen, Dennis Flood.

Vi har afviklet et enkelt skole arrangement for skolen: Verdens Børn. De øvrige arrangementer vi plejer at afvikle er aflyst.

Juleløb 13/12, der udsendes indbydelse.

Generalforsamling 8/2-2021 i klubhuset

Næste møde 1. februar 2021.

Inge 20/10-2020