Bestyrelsen

Vi beklager, hvis personerne er svære at genkende ud fra billederne

Gunner Jørgensen

Formand

4821 2325 / 4031 2314

gj@scanelpro.dk

Inge Madsen

Kasserer og sekretær

4354 1641 / 2371 0346

inge.jan@ishoejby.dk

Jørn Andreasen

Bestyrelsesmedlem

2946 6045

jorn@andreasen.cc

Bent Mortensen

Bestyrelsesmedlem

3967 0142 / 2465 0259

bent.mona.mortensen@webspeed.dk

Bent Johansen

Bestyrelsesmedlem

3028 7607

bentoglene@gmail.com

Jakob Lind Tolborg

Bestyrelsesmedlem

3025 2310

jakob.l.tolborg@gmail.com

Jens Erik Larsen

Revisor

Birthe Sondrup

Revisorsuppleant

Generalforsamlinger

Referat 2020

Referat 2019 mangler

Referat 2018 mangler

Referat 2017

Referat 2016

Referat 2015

Årsberetning 2014

Bestyrelsesmøder

Referat 3. august 2020

Næste møde er den 19. okt. 2020.