Referat fra bestyrelsesmødet 3. aug. 2020

Bestyrelsesmøde 3. august 2020

Bestyrelsens medlemmer
Gunner indledte med at byde Jakob velkommen i bestyrelsen.

Klubbens logo
Generalforsamlingen at justere vores logo således, at det fremgår, at vi er en orienteringsklub i Gladsaxe. Der arbejdes videre med et forslag.

Udvalg og bestyrelsesansvar
På baggrund af bestyrelsens ændring blev Arbejdsfordeling i bestyrelsen gennemgået og bl.a. omdøbt til: Udvalg og bestyrelsesansvar. Den nye liste offentliggøres sammen med dette referat.

Jættemilen 2020
Der arbejdes med de praktiske ting i forhold til corona-retningslinjer. Derudover er der opstået et problem med platter, da den lille runde udgave tilsyneladende er gået ud af produktion.

Gunner er langt fremme med banelægningen. Jørn, der er stævneleder, går i gang med at finde funktionsledere, og Ulla vil finde de øvrige hjælpere. Banekontrol er: Peter Wraa og Niels Landsperg fra Tisvilde OK. Stævnekontrol: Finn Blom, Lyngby OK. Dommer er ikke afklaret.

Kredsløb
Vi har søgt et kredsløb i 2021. Det bliver den 25/4 i Store Dyrehave. Bent J. er banelægger.

Jættemilen 2021
Datoen bliver 14/11 i Gribskov Øst/Søskoven med Jens Høgsfelt som banelægger.

Skoleaktiviteter
Vi laver skoleløb i Gladsaxe 17/9, og er hjælpere ved skoleløb i Valby Parken 1/10.

Medlemmer
Velkommen til Karen Reck, Ida Bech og Theodor Bech-Husum. Allan Engsig-Kaup og Stefan Engelmann Jensen er udmeldt.

SkovCup
Løbet er aflyst i efteråret.

Divisionsturneringen 2020
Løbet er aflyst.

Klubmesterskabet
Løbet havde ikke så mange deltagere, men de fremmødte fik gode svære baner.

Sommerfesten d. 16. august
Afventer medlemmernes tilmelding.

Juleløb
Løbet afholdes 13/12.

Næste bestyrelsesmøde
Det bliver afholdt 19/10-2020.

Inge