Tekniktræning

Tekniktræning

Vi har en række forskellige former for tekniktræning, og hvis vi identificerer yderligere behov, så kigger på vi det.


Makkertræning (Kun for medlemmer)

Løb en tur sammen med en makker - gerne en, der er mere rutineret. Brug gerne klubbens Facebooksgruppe eller den aktuelle Facebookbegivenhed til at efterlyse en makker eller tilbyde dig som makker.


Jens Eriks teknikbaner (Kun for medlemmer)

10-trins raket til at blive en god orienteringsløber. Spørg efter banerne til weekendtræning, eller fang Jens Erik på et andet tidspunkt.

  1. Kurver: Løb på høje, lavninger, slugter, udløbere, lille lavning, hul

  2. Grøfter: Løb på grøfter (Våde), render (Tøre), spang og broer

  3. Tætheder: Løb på forskellige tætheder, lysninger, væltede træer, trærødder, enkeltstående træer og hugninger.

  4. Moser: Løb på moser, sø/dam, brønd (Moser skal man altid have respekt for)

  5. Sten: Løb på sten, gravsted, mindesten, stendige, jorddige, shelter, bålplads og bænk.

  6. Kompas og korthusk: Løb på vej, mindre vej, god skovvej, god sti, skovvej, sti, utydelig sti, hugning og kompaskurs. Planlæg vejvalg, husk det og løber til næste post uden at læse kort.

  7. Kompaskurs: Læs terrænet og løb så tæt på stregen mellem posterne som muligt.

  8. Vejvalg og planlægning: En der sjældent bommer, fortæller om planlægning fra post til post.

  9. Fri leg: ?

  10. Selvtræning: ?

Generelt: Analyser efter løbet, hvor du har løbet, og hvis der var signaturer du ikke kendte, så få dem ind under huden.

Tekniktræning (Kun for medlemmer)

Det er et samarbejde mellem en håndfuld orienteringsklubber, og deltagelse er gratis for medlemmer af OK73.

Tekniktræningerne foregår i sommerhalvåret i forskellige skove i området.

Der er instruktion torsdage kl. 17:15, og her i Coronaperioden er posterne i skoven fra tirsdag morgen til fredag morgen. Det kan du udnytte, hvis du selv printer et kort.

Vi tilføjer Facebookbegivenheder for tekniktræningerne, hvis en anden klub opretter dem - og ellers opretter vi dem selv.


O-Teknik Østkredsen

Det er et tilbud til alle om svære tekniske træninger i spændende terræner - suppleret med lettere baner, så der er noget for alle. Det foregår oftest i Nordsjælland.

Hver søndag bliver en ny træning gjort tilgængelig på O-Teknik.dk og annonceret i Facebookgruppen O-Teknik Østkredsen. Posterne vil derefter hænge i skoven i fire uger.

Du skal selv printe kortet og indbetale 25 kr.

Vil du gerne benytte en af træningerne, kan vi oprette det som en Facebookbegivenhed og prøve at få flere med fra klubben. Skriv til jakob.l.tolborg@gmail.com for at sætte det i værk.


TBU-orientering

Øvelseskataloget for Træning af Børn og Unge orienteringsløbere (TBU) indeholder en masse inspiration og øvelser, som voksne o-løbere kan have lige så stor gavn af.