Nyhedsbrev 2022-05

Nye medlemmer

Velkommen til Jesper Lykking

Dermed er vi 82 medlemmer (+6% det forløbne år)


Styrkeforholdet i 4. division

Vi skal løbe divisionsmatch på søndag med 34 OK73'ere tilmeldt. Vi er oprykkere, men hvordan er styrkeforholdet egentlig?

Jeg har regnet på det under forudsætning af, at alle tilmeldt løbere kommer godt i mål. Det skal naturligvis tages med et stort forbehold.

107 point: Herlufsholm OK
104 point: OK73
Yderligere 47 point i spil

98 point: OK73
88 point: Helsingør SOK
Yderligere
53 point i spil

108 point: OK73
84 point: FSK Orientering
Yderligere 4
3 point i spil

Det bliver meget meget spændende!

Løb gerne lidt ekstra sikkert og tjek kontrolnumrene. Det er vigtigt at gennemføre banen.


Kunstrundvisning på Gladsaxe Rådhus

Eksklusivt for medlemmer af OK73, som kan tilmelde sig her:
https://ezme.io/c/xCO/kL7q

Borgmester Trine Græse viser os og fortælle om kunsten på hendes kontor og i byrådssalen. Bagefter tager Kommunikationschef Ulla Baden over og viser andre lokaler frem. Vi skønner, at det tager 1½ times tid.

Efter rundvisningen er der mulighed for at indtage en bid mad hos Magnes Madhus ved indgangen til Rådhuset. Klubben giver et tilskud på 100 kr. pr. deltager.


Træninger i april

5. maj: Torsdag-tekniktræning i Uggeløse Skov (Facebook)

8. maj: Weekendtræning (Facebook)

  • Baner i Bøndernes Hegn på faste poster

  • Vært: Mangler (Tilmeld dig i Opgavebørsen)

12. maj: Torsdag-tekniktræning i Nørreskoven syd (Facebook)

19. maj: Torsdag-tekniktræning i Farum City (Facebook)

26. maj: Torsdag-tekniktræning i Cathrinelystparken sprint (Facebook)

Flere weekendtræninger på vej. Hold øje med hjemmesiden eller Facebooksiden.


Gode o-løb i nærheden

FSK Orientering har inviteret os til at deltage i deres træningsløb i Store Hareskov søndag d. 8. maj. Tid og mødested falder sammen med vores weekendtræning, så for baner i Store Hareskov henviser vi til deres løb.

Bemærk, tilmeldingsfrist 1. maj


Amager OK afvikler byorienteringsløb fire tirsdag i maj:

3. maj: AMOK Metr-O Cup - Teglholmen (Facebook)

10. maj: AMOK Metr-O Cup - Kastrup (Facebook)

17. maj: AMOK Metr-O Cup - Frederiksberg (Facebook)

24. maj: AMOK Metr-O Cup - Christianshavn (Facebook)

Numerologi

I snart en menneskealder har jeg været vant til at hedde Dres i flere sammenhænge, blandt andre blandt ældre medlemmer i OK73.

Efterhånden har der sneget sig en form for skizofreni ind i tilværelsen hvad angår dette navn, og jeg har besluttet mig til at opsøge en numerolog for at få sat tingene på plads. Med henvisning til nedenstående diagram, som jeg ikke forstår noget af, gør jeg et forsøg på at rette op på forvirringen.

Efter konsultationen har jeg besluttet i fremtiden at bruge navnet Jørn - i så stor udstrækning, som jeg nu husker det. Jeg håber, at I har forståelse for min beslutning, og vil ikke lægge nogen til last, hvis det glipper hos jer en gang imellem. Frisk mod, det skal nok gå.

øh…. Jørn

Tak for hjælpen til 1. og 2. divisionsmatch

Efter et langt tilløb fyrede vi den af i søndags den 24. april. Mange havde taget deres tørn med planlægning og forberedelse af divisionsmatchen. Der var bump på vejen, men alt faldt på plads til selve løbet om søndagen. Efterveerne skal også håndteres og er blevet det. Blot skal jeg minde om, at de af jer, der har haft udlæg til løbet skal aflevere bilag til Kristine, så hun kan gøre regnskabet færdigt.

Alle hjælpere gjorde med deres erfaring og viden hver deres til, at vi kunne byde løberne velkommen og give dem en god tur i skoven.

Jeg vil her sende jer alle en stor tak for den indsats I gjorde hver især. Jeres indsats undervejs er uundværlig. Uden den kan man være nok så meget stævneleder, men hvis I ikke byder ind med jeres kunnen, ville vi aldrig kunne påtage os en sådan opgave.

På gensyn til nye udfordringer.

Jørn


1. og 2. divisionsmatchen … nok engang

Naturstyrelse har modtaget en klage fra en rytter, over at vi kørte med bil og anhænger i skoven på en ridesti ved divisionsmatchen. Rytteren har desuden beskrevet vores opførsel som dårlig. Naturstyrelsen har bedt mig om en forklaring og understreget, at vores køretilladelser alene gælder skovvejene, men ikke ridestier, MTB-spor og trampestier.

Rytteren blev på dagen orienteret om arrangementet og blev anbefalet at henvende sig til mig for yderligere svar, hvilket ikke skete.

Jeg har beklaget over for styrelsen, at vi har været på afveje, og at jeg havde svært ved at forstå rytterens beskrivelse af vores opførsel over for andre, som vi med al respekt deler skoven med.

Naturstyrelsen har accepteret min forklaring.

Jeg opfordrer til, at vi ved senere løb i skoven er opmærksom på Naturstyrelsens regler - herunder at undgå placering af poster på og tæt ved ridestierne.

Jørn


Næste nyhedsbrev

Har du noget, der skal med i starten af næste måned? Send det til nyhedsbrev@ok73.dk inden udgangen af måneden.