Nyhedsbrev 2022-09

Nye medlemmer

Velkommen til:

 • Karin og Henning

 • Line og Lykke

Dermed er vi 82 medlemmer (3 flere end for et år siden)


Divisionsmatch 18. september

På trods af navnet, er det årets mindst elitære o-løb med baner til alle, masser af holdånd, spænding til sidste person er i mål - og gufbord.

Flere løbere giver flere point, og vi mangler flere på disse baner:

 • Begynder: Begynder

 • Let: D-Let og H-Let

 • Mellemsvær: D21B, D45B, H21B, H45B

 • Svær: Specielt D21, D40, H21, H40

 • Børne- og ungdom: Baner i forskellige sværhedsgrader

Det bliver en fest i Tokkekøb Hegn ved Allerød - ikke mindst hvis alle medbringer lidt til gufbordet efter løbet: Kage, frugt, saft, sodvand, øl eller noget helt andet.

Tilmelding via O-Service senest 9. september, men gør det nu med det samme. Brug for hjælp til det eller til at finde kørelejlighed, så hiv fat i Jakob.

Vi er pt. 27 OK73'ere tilmeldt. Vi skal helst være 10 deltagere mere for at matche det antal, som de andre tre klubber stillede med sidst.

Reserver også 2. oktober, hvor vi skal løbe om oprykning eller nedrykning - afhængig af resultatet d. 18. september.


Weekendtræninger i september


Tekniktræninger på torsdage

I samarbejde med flere andre o-klubber i området:

 • 8. sep:: Tekniktræning i Slagslunde (Facebook)

 • 15. sep: Tekniktræning i Tokkekøb Hegn (Facebook)
  Ja, det er der, hvor vi løber divisionsmatch 3 dage senere.

 • 22. sep: Tekniktræning i Uggeløse Skov (Facebook)

 • 29. sep: Tekniktræning i Lystrup Skov (Facebook)

Orienteringsløb i Høje Gladsaxe Park

Sportsudvalget for Gladsaxe kommunes skoler har indbudt 4., 5. og 6. klasserne til orienteringsløb i Høje Gladsaxe Park torsdag d. 22. september.

Det er opløftende, at kommunen igen i år viser os tillid til at give børnene en oplevelse, frisk luft og pulsen op.

Lærerne fra de pågældende klasser er bedt om forlods at opdele børnene i grupper på 3 og forberede dem på, hvad det vil sige at finde vej efter et kort, at stemple med stiftklemmen og bruge SI-brikken til tidtagning.

Vi har påtaget os at arrangere et mangepostløb og en sprint-stafet på en måde, der udfordrer børnenes samarbejdsevner. Mangepostløbet skal gennemføres i løbet af en time, mens sprintstafetten løbes på tid.

Vi har brug for 12 hjælpere til forskellige opgaver, som jeg har peget på i Opgavebørsen.

Kommunen leverer det tunge udstyr og starter dagen med at byde på en kop kaffe. Senere får vi en sandwich.

Vores opgave bliver at levere kort med påtrykte baner, udsætning af poster, etablering af start, sprint-stafet og mål.

Vi får hjælp til afviklingen fra en række lærere, der hjælper børnene ved start og mål samt runderer terrænet og hjælper de hold, der måtte være på vej ud ad tangenten.

Har du lyst til at være med og give børnene en god oplevelse, så skriv dit navn i opgavebørsen eller give mig et praj, når vi ses, på mail (jorn@ndreasen.cc) eller telefon 29 46 60 45.

Jeg vender tilbage med yderligere oplysninger til de hjælpere, der kommer på dagen.

Med venlig hilsen
Jørn


Jættemilen 13. november

Jeg omtalte løbet i det sidste nummer af Skovtrolden. Hvordan ser situationen ud i dag?

Bent Johansen, der er banelægger har fået godkendt postplaceringerne af Naturstyrelsen, og banekontrollen har sagt god for alle banerne.

Gunner har redigeret indbydelsen, der nu også findes i en engelsk udgave. Der er åbnet for tilmelding via O-service og IOF Eventor, der bruges af de eliteløbere, der skal deltage på WRE (World Ranking Event) banerne.

Ulla V. er startet på at samle hjælpere til løbet, og flere har nu meldt sig.

Vi har aftalt med Mogens Hansen, OK skærmen, at han vil trykke kortene. Mogens er i gang med at planlægge opsætningen af kortene.

Kortpakningen skal foregå i klubhuset onsdag den 9. november.

Årets præmie, Jættemilsplatten, er sendt til tegneren, der udfører årets motiv og får platterne trykt.

Løbets stævneplads ligger på Pibersletten ved Nødebovej 77, hvor målet er. Fra stævnepladsen til start er der ca. 500 m.

Vel mødt undervejs og til Jættemilen
Jørn, stævneleder


Næste nyhedsbrev

Har du noget, der skal med i starten af næste måned? Send det til nyhedsbrev@ok73.dk inden udgangen af måneden.