Klubmesterskab 2024

Søndag den 9. juni 2024 i Rude Skov

Parkering: P-plads ved Femsølyng
Skærm vil være ophængt på Hørsholm Kongevej. Fra P-Plads er der ca. 500 m. til stævneplads, start og mål. Følg snitsling.

Kort: Printet udgave af Rude Skov.  1:7.500, revideret i 2011 i format A4. Ingen løse definitioner.

Baner

Start: Bane 5 og Bane 6, har put and run start.
Alle andre klasser har samlet start kl. 10.15
Alle løber med klubbens SI-Brik, som du får udleveret ved start.
Max tid er 2 timer.
Husk at rense og kontrollere din SI-Brik, før start!

Banelægger: Knud Lykking (Ruski)

Banekontrol: Knud Lykking (Ruski)

Klager: Knud Lykking (Ruski)

Væske: Du skal selv medbringe din egen væske, til indtagelse, under og efter løbet! 

Bad: Der er bademulighed i klubhuset, efter løbet.

Efter løbet: Alle opfordres til at hjælpe med at inddrage de mange poster.

Frokost og præmieudlevering i Klubhuset: Klubben er vært ved den traditionelle frokost i klubhuset. Husk tilmelding!

Tilmelding til løb og spisning: Senest den 30. maj, til Knud Lykking (Ruski): misser_ruski@hotmail.com. Mobil:30 42 04 56

Dokumenter og links


Klubmestre 2024