Ordbog over o-sprog

Bane

Den række poster, start og mål du skal passere for at have fuldført et løb.

Begynderbane

Posterne er anbragt på sti og vej. Mellem de enkelte poster må der kun være mulighed for at skulle vælge vej en gang

Bom

Løbe forkert. Det kan være sjovt, men først bagefter

Børnecup

Se Skovcup

Cup løb

Betegnelse for et antal (3-6) løb, der indgår i en serie. F.eks. sommercup, vintercup, natcup. Børnecuppen hedder nu Skovcup*. Se også Spring cup*

Dansk Orienteringsforbund

Forbundet er medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF) og Det Internationale Orienteringsforbund (IOF). Forbundet har kontor i Idrættens hus i Brøndbyvester. Ok73 er medlem af DOF

Delstræk

Mere eller mindre direkte linie mellem to poster

Divisionsturnering

De sjællandske klubber er delt i seks divisioner med fire klubber i hver division. Vi løber i år i sjette division. Der løbes tre matcher i løbet af året.

Finorientering

Når man nærmer sig posten og skal bruge de øvrige signaturer på kortet til at finde den konkrete post

Grovorientering

Når man starter med at løbe - de store linjer i retningen mod posten

Indbydelse

Finder du på O-service (se linket på ok73 hjemmeside). Indbydelsen indeholder de mest nødvendige informationer om tid og sted o.l. På et tidspunkt lægger arrangøren en instruktion* ud samme sted

Instruktion

Findes også på O-service* og viser de detaljerede og sidste informationer om løbet. Læs altid instruktionen, hvor der kan være rettelser i forhold til indbydelsen f.eks første starttid, ændrede afstande fra /til parkering, stævneplads og start

Klasser

Løberne er inddelt i aldersklasser. Man er barn/junior indtil det år man fylder 21 og senior til det år man fylder 35. Derefter rykker man op i aldersklasserne hvert femte år.  Banerne har forskellige sværhedsgrad. Både børn og voksne kan løbe begynder- og lette baner.

Kompas

Består af et kompashus med kompasnål. Den røde del af kompasnålen peger altid mod nord. Kompashuset er drejeligt og monteret på en klar plade. Det har en gradskala på 0-400 grader. Se også ”Tommelfingerkompas”

Kontrolboks

En boks på størrelse med en stor tændstikæske der rummer et elektronisk ur. Når man stikker SI-brikken* ind i hullet oven på boksen registreres din tid i forhold til din starttid.

Kontrolkort

Svarer til en række felter som oftest trykt på løbskortet* med fortløbende numre. Du skal trykke stiftklemmen* ned i det feltnummer, der svarer til postens nummer

Kontrolnumre

Hver post er forsynet med et kontrolnummer, der ikke er identisk med postnummeret* Kontrolnummeret på posten og på din postbeskrivelse* er din garanti for, at du er ved den rigtige post

Kortnorm

Regler der detaljeret viser hvilke tegn der skal bruges ved korttegning. Bl.a. hvilke farver og stregtykkelser der skal bruges i de enkelte tilfælde

Kortsignaturer

Markeringer på kortet som viser hvad du finder i terrænet. Eksempler: Veje, stier, huse, hegn og sten er tegnet med sort. Søer, moser, grøfter og vandhuller er tegnet med blåt. Kurver, huller og jorddiger er tegnet med brunt. Åben skov er hvid og der hvor skoven er tættere er det markeret med grønt i forskellige nuancer. Jo mørkere jo tættere.

Ledelinier

Let genkendelige træk i terrænet. F.eks. kan det være en vej, der går i retning af den næste post. Når vejen ændrer retning kan den næste ledelinie være en sti der fortsætter fra vejen i den retning du skal bruge. Når den sti slutter eller ændrer retning fortsætter du langs grøften til det første grøfteknæk. Derfra fortsætter du de sidste 50 m i grøftens retning til den sten hvor posten ligger. Ledelinien består altså i dette tilfælde af vej, sti, grøft

Læse sig ind på kortet

At orientere* kortet og finde ud af hvor du står, se dig omkring og læg mærke til de ting du kan se i terrænet som grøfter, veje, stier og andre markante genstande som du skal kunne se på kortet. Så føler man sig lidt mere hjemme

Løbskort

Orienteringskortet der viser løbsområdet (skoven)

Magnetisk nord

Den magnetiske nordpol befinder sig i det nordlige Canada, og afstanden mellem den magnetiske og den geografiske nordpol kaldes misvisningen. Meredianerne* på orienteringskortene peger mod magnetisk nord og du bliver derfor fri for at tage hensyn til misvisningen

Mellemtider

Den tid du bruger mellem de enkelte poster.

Meredianer

Linier på kortet der peger mod magnetisk nord*. På kort 1:10.000 er meredianerne anbragt med 25mm mellemrum svarende til 250 meter i terrænet

Mesterskabsløb

DM: Danmarksmesterskab

SM: Sjællandsmesterskab

Mesterskabsløbene arrangeres i en række discipliner i henhold til DOFs reglement, Se linket til dansk Orienteringforbund på vores hjemmeside

Modløb

Når du skal samme vej ind til og ud fra posten. Det opfattes som dårlig banelægning. Se dog Sprint*

Mål

Målet er markeret på kortet med en dobbelt ring. Afstanden fra sidste post til mål er relativ kort (100-300 m). strækningen er ofte snitslet* Husk at ”stemple” ved en af boksene, der står ved mållinien og gå derefter videre til målmandskabet, der registrerer, at du er kommet i mål. Det er vigtigt, at du altid henvender dig i mål, selvom du ikke har gennemført. Ellers kan arrangørerne tro, at du er kommet til skade. I mål kan du også få udskrevet dine mellemder*.  

Målestoksforhold

Viser hvor mange gange kortet er formindsket i forhold til terrænet

Opfang

Tydelig terrængenstand som ligger efter posten. Du er f.eks på vej til posten, der ligger ved en sten. Pludselig løber du ind i en tværgående vej eller grøft og kan se at den ligger efter posten ved stenen. Du er altså løbet for langt, men er blevet reddet af opfanget. Find et tydeligt sted på opfanget og gå tilbage i den retning du kom fra.

Orientere kortet

Vær sikker på hvor du står! Hold kortet vandret og drej det så vejen på kortet, går i samme retning som den vej du står på. Toppen af kortet vil så pege mod nord

Orientering, blad

Blad der udgives af DOF* og udsendes til alle medlemmer af forbundets klubber

Orienteringskort

Landkort tegnet specielt til orienteringsløb hvor uvedkommende detaljer som f.eks. navne på veje og åer er udeladt. Kortene er oftest i måle-stoksforhold* på og 1:10.000. Kort til sprint* er i anden målestok

Orienteringsløb

En idræt hvor du ved hjælp af kort og kompas skal finde en række poster vej i terrænet. Se mere på www.do-f.dk/vejledninger/værd at vide som deltager

Orienteringsteknik

De værktøjer du foruden kort og kompas bruger til at finde vej. Et værktøj kan være skridttælling (hvor mange dobbeltskridt bruger du på 100 m) eller at lægge mærke til hvad du passerer undervejs (en sti til højre, en grøft der krydser vejen, en sti til, nu på venstre hånd, en sø også på venstre hånd. Kontroller det med kortet så du hele tiden ved hvor du er. Gå ingen steder uden du ved hvor du er. Bevæger du dig gennem terrænet kan du følge bevoksningsgrænser, grøfter eller andre markante terrængenstande.

O-service

Adgang kræver adgangskode og password som du får hos klubbens sekretær. O-service er en hjemmeside, der bruges til at tilmelde sig til alle konkurrenceløb i Danmark - lige fra det mindre løb med under 100 deltagere til f.eks. Påskeløbene med op til 2000 deltagere. Alle medlemmer af en klub under Dansk Orienterings-Forbund kan få adgang til O-service. Selv uden koder kan du se kalenderen med løbene - blot ved at gå ind på hjemmesiden, som har adressen www.o-service.dk. Med din adgangskode kan du nu logge på systemet og foretage din tilmelding. Det gøres ved at klikke på "Log på" i højre side af skærmen. Derefter kan du, navigere i kalenderen i venstre menu og finde et løb, tder passer dig.  

Pejling

Grundlæggende at sikre sig at den vej/sti du løber af fører dig i den rigtige retning. For at sikre sig dette er du nødt til at orientere kortet og bruge kompasset. Hvis du i terræn vælger at følge en bestemt kurs skal du udse dig et holdepunkt i løbsretningen som kompasset angiver. Det kan være et karakteristisk træ, en brændestabel el.l.

Postbeskrivelser

Beskriver hvor posten er placeret. F.eks vejkryds, grøfteknæk, sten, slugt. For entydigt at kunne beskrive posten er der udarbejdet en liste der kan ses på www.do-f.dk/menu/vejledninger/banelægning

Postnummer

Fortløbende nummerering (1,2,3….) fra start til mål af de poster du skal besøge

Put and run

Bruges ved større træningsløb og mere uformelle løb, hvor man frit kan starte inden for en nærmere angivet periode på 1½-2 timer. Man sætter sin SI-brik* i boksen* og starter uden videre.

   

SI-brik

En lille pind der bruges til elektronisk tidtagning. Pinden fastgøres til en finger og skal cleares og checkes inden start. Pinden stikkes ind i den kontrolbox*, der sidder, ved starten, på posterne og ved målet. Når du er kommet i mål får du kontrolleret om du har besøgt de rigtige poster og kan desuden få udskrevet dine mellemtider*

Signaturer

Se Kortsignaturer

Skovtrolden

Klubbladet i OK73 der udsendes til alle klubbens medlemmer. Udkommer 5-6 gange årligt og bringer nyttige informationer og beretninger

Skygge

At følge et barn rundt på banen, eller selv som begynder blive skygget af en klubkammerat, der kan vejlede dig undervejs, hvis du mod forventning skulle bomme*

Skærm

Orange/hvid markering af posten*

Slugt

Lavt område mellem to bakker

Slugt

Et område mellem en U-formet bakke

Sløjfeløb

Udgangspunktet er en stjernepost, hvorfra man skal besøge et antal poster og derefter returnere til stjerneposten, hvorefter man løber en ny sløjfe.

Snitsling

Afmærkning med farvede strimler, der angiver vejen til f.eks start, børnebane m.m. Bruges også til at markere en tvunget rute oftest fra sidste post til mål

Sprint

Foregår i byer parker og bynære skove. Banerne er kortere end normalt for ens klasse og har mange poster. På de korte baner er tempoet højt og mange retningsskift og modløb* er med til at stresse løberne og udfordre deres koncentration

Stafet

Der løbes i fire-, tre- eller tomandshold

Start

Ved starten er opstillet kontrolbokse* hvor du skal cleare (rense) og derefter kontrollere din SI-brik. Du bliver normalt kaldt frem til start fire minutter før din starttid. Startproceduren er beskrevet i den instruktion, der udsendes et par dage inden løbet. På kortet er starposten vist som en ligesidet trekant. I visse tilfælde kan startposten være placeret et stykke fra startlinien, hvor du har fået dit kort. Afstanden mellem startlinie og startpost er relativ kort og sjældent mere end 300 m. og altid snitslet*

Startliste

Viser din starttid. Husk at beregne tid til at komme fra parkering til stævneplads og start

Stiftklemmer

U-formet plasikbøjle med stålstifter i det ene ben. Bøjlen sidder på poststativet og klemmes sammen om kontrol-kortet*. Stifterne har forskelligt mønster, og man kan derved kontrollere, om du har været ved den rigtige post. Hvor der bruges elektronisk tidtagning er der også anbragt en stiftklemme på poststativet. Den kan du bruge hvis den elektroniske boks ikke virker

Stævneplads

Samlingsstedet på et orienteringsløb med klubtelte, mål, kiosk m.m.

Tommelfingerkompas

Kompas* der fastholdes på tommelfingeren. Fås til højre og venstre hånd. Kompashuset er ikke drejeligt og har ingen gradskala

Tætheder

Markeret med grønne nuancer på kortet. De grønne områder betyder nedsat løbehastighed i forhold til den ”hvide” del af skoven, hvor den mørkegrønne er det tætteste.

Udløber

En bakke, der har form som en tunge

Østkredsen

Landet er delt op i tre kredse: Nord-, syd- og østkreds. De dækker henholdsvis Nord og Midtjylland, Sydjylland og Fyn og Sjælland og Bornholm  

Åbne baner

Baner der tilbydes uden for konkurencerne. Du kan ofte bestille en åben bane via o-service* Åbne baner kan tit købes på dagen på stævnepladsen og du kan starte frit inden for 1-1½ time. En åben bane kan være en god mulighed, hvis du f.eks skal skygge* et barn eller af anden grund ikke ved hvornår du kan være klar til at løbe.

Åbne løb

Orienteringsløb (konkurrencer) der er åbne for alle medlemmer af klubber i Dansk Orienteringsforbund. Tilmelding sker via O-service*