Nyhedsbrev 2020-04

OK73's nyhedsbrev (Nyhed)

Hvorfor nu det? Er det behov for det? Kan bestyrelsen ikke bare fortsat informere på e-mail og i Skovtrolden?

Nej, vi har brug for mere gennemsigtighed - også efter Corona-pausen

 • Hvem har egentlig gang i hvad?

 • Hvem drømmer om hvad?

 • Og hvilke ideer har du, som vi andre ikke har hørt om endnu? Måske kan vi hjælpe dig eller din ide videre.

Derfor sætter vi nu gang i både et månedligt(?) nyhedsbrev og et virtuelt klubhus.


Indhold i dette nyhedsbrev

 • OK73's nyhedsbrev (Nyhed)

 • OK73's virtuelle klubhus (Nyhed)

 • Opdateringer om diverse aktiviteter


Min tanke er at sende et nyhedsbrev i starten af hver måned, men det næste trækker jeg nok lidt ind i maj. Har du noget, du vil have med i et kommende nyhedsbrev? Send det til nyhedsbrev@ok73.dk.


Skriv en kommentar til nyhedsbrevet eller indholdet her på Facebook.


/ Jakob Lind Tolborg

OK73's virtuelle klubhus (Nyhed)

Det er ikke nok med envejskommunikation fra bestyrelsen til resten af medlemmerne. Vi vil gerne gøre det nemmere for alle i klubben at kommunikere på kryds og tværs.

Vi kan også blive bedre til at inddrage hinanden, inden alting er planlagt. Hvis andre får lov at tænke med og byde ind, bliver resultatet ofte bedre - og processen sjovere.

Derfor har vi nu oprettet et virtuelt klubhus på Slack, og du er inviteret. Linket er fremsendt til alle medlemmer, der modtager nyhedsbrevet.

Det er helt frivilligt, om man vil benytte det virtuelle klubhus, og man må også gerne liste ind og bare være en flue på væggen.

Hvis sitet er lidt forvirrende i starten, så skriv derinde, hvad der driller - eller skriv til mig. Er der behov for det, så laver jeg instruktioner eller et par videoer med praktiske fif.

Slack spillede i øvrigt en central rolle i planlægningen af WMOC 2018 med over 4.000 orienteringsløbere her i Nordsjælland.

Jeg havde luftet tanken om at bruge Microsoft Teams, men det forbliver næppe gratis efter Corona-krisen.

/ Jakob Lind Tolborg

Genåbning af o-sporten

I forbindelse med den gradvise genåbning anbefaler DOF fortsat selvtræning / individuel træning. Men DOF åbner nu op for muligheden for træningsløb uden kontrolstempling af poster på følgende måde:

 • Træningsløb afvikles i tidsrum lidt større end vi er vant til (dvs. 2‐3 timer).

 • Medlemmerne opfordres til at sprede deres deltagelse hen over hele tidsrummet.

 • Der vil være postskærme i skoven.

 • Der er personale ved start, som kan udlevere printede kort.

 • Der er ingen stemplingskontrol i skoven.

 • Der tilbydes manuel tidtagning med ur og registrering af tid ved start/mål personalet.

 • Der opsættes store snitzlede båse eller ”stop” streger ved at lægge plast strimmel på jorden. Indenfor hver bås må maks. opholde sig 10 ventende løbere med behørig afstand.

 • Løberne går frem til start personalet og bliver registreret og får et kort ad gangen (evt. en familie ad gangen).

 • Der skal stå sprit på borde og andre steder ved start og mål.

 • Når man kommer i mål går man til sin bil efter at have registreret sig.

/ Gunner Jørgensen


Selvtræning

Jeg har fået en del positiv respons for udsendelse af Mashas og klubbens printbaner. Det vil jeg fortsætte med. Jeg opfordrer andre klubmedlemmer til at lave baner med skærme.

/ Gunner Jørgensen


3-6 division 1. runde, d. 17. maj

Arrangementet er endnu ikke aflyst, men jf. ovenstående, kan det vist kun blive til et træningsløb.

/ Gunner Jørgensen


Klubmesterskabet, d. 21. juni

Bent Johansen har lavet banerne i Stenholt Vang. Som det ser ud nu, sigter vi på at gennemføre løbet med interval-start og uden tidtagning.

Fælles samling i FIF Hillerød OK's klubhus må vi nok annullere. Måske kan vi lave en udendørs spisning med medbragte madpakker, det må tiden vise.

/ Gunner Jørgensen


Jættemilen 2020, d. 8. november

Dres er i gang med planlægningen og jeg er begyndt på banelægningen. Det skal vist gå meget galt, hvis løbet ikke kan gennemføres grundet Corona smittefaren. Reserver weekenden allerede nu.

/ Gunner Jørgensen


Kredsløb, d. 25. april 2021 – St. Dyrehave

OK73 skal arrangere dette løb. Bent Johansen har meldt sig som banelægger. Vi mangler en stævneleder. Det er fint klubben trækker på de erfarne, men vi opfordre de nye/uerfarne at melde sig som ”føl”.

/ Gunner Jørgensen


Jættemilen 2021, d. 14. november - Gribskov Øst og Sø-skoven.

OK73 arrangerer, som 57 gange før, dette løb. Jens Høegsfelt fra FIF Hillerød OK vil gerne være banelægger. Vi mangler en stævneleder.

/ Gunner Jørgensen

Skovcup

Forårssæsonen er aflyst. Vi satser på efteråret, og håber det kan lade sig gøre. Jeg har en skovtilladelse til 12. august, Så hvis vi kan gennemføre det, håber jeg på medlemmernes opbakning. Banelæggeren er i gang.

/ Inge Madsen


Økonomi

Klubben er blevet opkrævet DOF-kontingent for 2020. Det drejer sig om i alt 19.246 kr. Der omfatter et klubkontingent på 1065 kr. seniorkontingent på 335 kr. pr. medlem (53) og juniorkontingent på 142 kr. pr. medlem (3).

/ Inge Madsen


Jættemilen 2020

Søndag den 8. november afholder vi Jættemilen i Tisvilde Hegn.

Løbet er lagt ind i O-service og er i World of O’s kalender. Den sidste til brug for interesserede udlændinge. Løbet vil desuden blive annonceret i ”Skåne Höst”, som er en oversigt over orienteringsløb i Sydsverige.

Gunner har skaffet skovtilladelse, og han er i gang med banelægningen. Vi har spurgt Søllerød OK, om de vil stå for et sprintløb lørdag den 7. november. Vi regner med et svar inden længe.

Funktionslederne fra Jættemilen 2019 har sendt mig kommentarer, som vil indgå i planlægningen af årets løb.

/ Jørn Andreasen (Dres)


Skole OL

Skole OL er udsprunget af Dansk Atletikforbund og kalder arrangementet for OL i børnehøjde.

Det henvender sig til landets folkeskoler, der kan konkurrere i en række idrætsgrene i deres lokalområde. Vinderne går videre til en landsfinale, der hidtil har været afholdt over tre dage i Aarhus.

Vi har ikke været med før, men har i år budt ind som arrangør af orienteringsløb. Det sker i samarbejde med Trongården IF, der skulle arrangere terrænløb. Arrangementet skulle have været afholdt i Bøndernes Hegn.

Skolernes 4. – 6. klasser blev tilbudt deltagelse. Ved fristens udløb havde 6 skoler tilmeldt sig, men både løbene og den afsluttende landsfinale er blevet aflyst, som så mange andre begivenheder. Vi får mulighed for at hoppe på vognen til næste år.

/ Jørn Andreasen (Dres)


Mørkhøjs venner

Foreningen Mørkhøjs venner arrangerer i midten af august en byfest med en række aktiviteter i området ved Mørkhøj skole. Vennerne spurgte sidste år, om vi kunne arrangere en aktivitet, men måtte desværre melde pas. Nu får vi chancen i år, hvis de nuværende begrænsninger hører op. Vennerne arbejder på et alternativ, som de vil fortælle om i løbet af et par uger. Om det så giver mulighed for os, må vi se til den tid. Tanken var at slå et slag for OK73 og tilbyde et sprintløb på skolens område.

/ Jørn Andreasen (Dres)