Nyhedsbrev 2023-08

Sommerferien er så småt ved at være ovre

Nogle har oplevet strabadserende o-løb i bjergene, andre har ligget på stranden. Nogle har oplevet 40°C og andre 16°C sommervejr.

Forhåbentlig har alle haft det godt og er klar til spændende udfordringer.

Her er nogle.


OK73 jubilæums-komsammen 20. august

Jeg kan kun opfordre alle at deltage i dette hyggelige arrangement. Tilmelding på hjemmesiden eller direkte til Gunner. 

Nyt! På opfordring, laver vi en børnebane til familier på ca. 1,5 km, hvor barnevogne og børnecykler kan benyttes.


3.-6. divisionsmatch 2. runde 17 september 

Så er det nu, I skal tilmelde jer dette vigtige løb i Rude Skov. Vi skal prøve at komme op i 3. division. Vi har løberne til det, og som tidligere skrevet er antallet afgørende.

Sidst vandt vi matchen med 39 tilmeldte. Denne gang skal vi gerne over 40.

NB! Nye medlemmer har måske svært ved at overskue tilmeldingssystemet o-service.dk. Hvis, så kontakt Gunner.


Jættemilen 2023

Vi er så småt i gang med at planlægge Jættemilen 2023 i Store Dyrehave. 

Reserver allerede nu weekenden 11.-12. november.

Hvis vi skal sikre fremtiden, er det nødvendigt at oplære stævneledere og banelæggere. Har du lyst til at være "føl", så kontakt Gunner.


Skole-OL april 2024

Hårdt presset af DOF, har vi sagt ja til at arrangere Skole-OL 2024. Som tidligere bliver det et mangepost løb i Aldershvile for skoleklasserne 4.-7., primært i Gladsaxe området

Det kræver ikke den store planlægning, og vi har ikke problemer med hjælpere. Sidst var derover 200 tilmeldte. Klubben fik kr. 3500 for arrangementet.

Som noget nyt, tilbyder vi også klasseundervisning ud i o-sporten. Har nogen lyst til at undervise, så, kontakt mig.

 

Bagsværd Friskole 2024

Vi skal deltage i et undervisningsforløb i idræt om orienteringsløb, 4 tirsdage i juni samt en idrætsdag. Har du lyst til at være med, så kontakt Gunner.


Forårsløb 2024

Først ja, så nej, så ja, så vent....

Der er rod i DOF butikken, så nu har vi endelig sagt nej til at arrangere forårsløb.  Gunner har meddelt DOF øst-kredsen, at han godt vil deltage i et planlægningsmøde, det gælder både datoer og skove.

Aktivering og dygtiggørelse af nye medlemmer?

Nogle af de nyere medlemmer spørger til dette og er kommet med nogle ideer.

I første omgang holdes et brainstorming møde, primo august. Går alt efter planen, sender vi oplægget til debat.

Det er et emne vi har forsømt i mange år. Det skyldes manglende initiativ og dalende medlemstal,  - de gamle cirkusheste vrinsker ikke så højt mere..

Bred annoncering og faste søndagstræningerne har givet mange nye medlemmer. Kun Holbæk OK overgår os i medlemsfremgang. Alene i juni fik vi 5 nye medlemmer.  

Når de nye medlemmer vrinsker, skal vi slå til.


Weekendtræninger i august

Klik ind på Opgavebørsen og se, hvad du kan hjælpe med næste gang, du deltager.


Tekniktræninger starter igen

I samarbejde med en række andre klubber er der snart tekniktræning igen om torsdagen.

Planen ligger på Farum OK's hjemmeside, da de står i spidsen for det. Bemærk, at der er en skjult link, så man kan se mødestedet på Google Maps. Klik på teksten på hjemmesiden.

Ingen af de deltagende klubber har endnu oprettet Facebookbegivenheder for træningerne, men i foråret var det også kun 4-5 personer, der benyttede dem hver uge.


Bidrag til klubbladet ”Skovtrolden”

Nogle af forårets store begivenheder var afholdelse af Jubilæumsløbet i Gyngemosen/Høje Gladsaxeparken 14. maj og klubmesterskabsløbet 18. juni i Geel skov.

Man skulle herefter tro at:
Sommeren ville gå relativt friskt over Limfjordens vande
rusker dem op til vågen flugt,
jager dem mellem de favnende strande,
fylder med toner hver en bugt.
Og sømanden synger bag sit rat
på krydstogt fra Nordsø til Kattegat og flere andre steder
(Temmelig frit efter Erik Bertelsen 1939)

Men flere af klubbens medlemmer drog rundt herhjemme og udenlands. 

Hermed opfordrer redaktøren alle der har deltaget mere eller mindre aktivt at sende jeres oplevelse med billeder, tekst og O-kort til redaktøren på jorn@andreasen.cc.

Så vil han gøre sit til at berige læserne i det kommende nummer af Skovtrolden med beskrivelser af jeres oplevelser.

Skynd jer gerne, for deadline er som tidligere beskrevet 1. august.


Næste nyhedsbrev

Har du noget, der skal med i starten af næste måned? Send det til nyhedsbrev@ok73.dk inden udgangen af måneden.