Klubmesterskab 2023

Indbydelse til Klubmesterskab 2023 Geelskov

Mødetid

Søndag, d. 18. juni. Mødetid på stævnepladsen, senest kl. 09.45.

Tilmelding

Senest tirsdag d. 13. juni via:

Parkering

Parkeringsplads midt på Vangebovej, 2840 Holte.
(GPS Decimal koordinater: 55.809679, 12.488758)

Stævneplads

Afstand fra parkering til stævneplads ca. 250m. Følg rød/hvid snitzling.

Kort

Printet udgave af Geel skov. Målestok 1:7.500, ækvidistance 2,5 meter.
Revideret i april 2021.
Kortet udleveres pakket i plastlomme. Definitioner er printet på kortet.
Sorte baner vises definitioner som IOF-symboler.
Grønne baner vises definitioner som tekst.
Der er ikke løse definitioner.

Terræn

Terrænet er typisk Nord sjællandsk skov, med mange stier, en del tætheder og meget kuperet.☺

Klasser og distancer

Start

Samlet start kl. 10.00, for ”Sorte” klasser. Max tid, 2 Timer.
Begyndere og Åben let, har Put and Run start, ca. kl. 10.05.

Skyggeløb

Skyggeløb er tilladt for ”grønne” baner. Det anbefales at børn løber sammen en erfaren eller voksen løber.

SI SportIdent

Der løbes med klubbens SI-brikker. SI nr. vil fremgå af startlisten.

Stjernepost

Start, mål og stjernepost er på kortet vist som en trekant.
Ved sløjfeskift skal stjerneposten stemples.

Mål

Ved målgang skal målposten stemples.
Aflever SI brikken i kassen

Præmier

Mestrene i alle klasser får den velkendte klubmestertrøje under spisningen i klubhuset.

Væske

Medbringes selv.

Banelægger, Banekontrol, Klager

Gunner Jørgensen.

Spisning

Efter løbet byder klubben på en gratis buffet i klubhuset. Medbring selv drikkelse.

Dokumenter og links


Klubmestre 2023