Nyhedsbrev 2022-08

Nye medlemmer

Velkommen til Andreas.
Dermed er vi 80 medlemmer (+1% det forløbne år)


Sommerkomsammen 14. august

Det er tid til at tilmelde jer til dette traditionsrige arrangement med o-løb og gratis spisning i/ved klubhuset. Læs mere på hjemmesiden og Facebookbegivenheden.


Træninger i august

Søndagestræningerne forsætter, og der kommer stadig nye ansigter. Løb i Store Hareskov er blevet begrænset lidt, men Jens Erik har stadig gode tilbud.

Vi tilstræber at udsætte skærme på de korte baner, men vi mangler løbere der kan hjælpe med at sætte poster ud eller hente dem hjem igen bagefter.

Divisionsmatch 18. september

Der er kun 1½ måned til divisionsmatchen i Tokkekøb Hegn ved Allerød. Status ifølge O-Service er:

  • OK73: 5 deltagere

  • Andre klubber: 13 deltagere i gennemsnit

Dem med flest deltagere har de bedre forudsætninger for at vinde. Nybegyndere kan vælge en begynderbane eller let bane, og det giver vigtige point til klubben.

Brug for hjælp til tilmeldingen eller til at finde kørelejlighed, så hiv fat i Jakob.


Intro til o-løb

Fire tirsdage og torsdage: Vi har nu afviklet 2 af 4 introløb som afvikles på tirsdag og torsdage kl. 17. Det er et eksperiment, så gruppen bestående af Anne, Camilla, Ida og Gunner var noget spændte på, om der overhovedet dukkede nogle op.

Det gjorde der..., 7 personer fik en god introduktion til o-sportens finurligheder.

Vi besøgte posterne i gå-gang, og undervejs forklarede vi, så alle fik en fornemmelse af de forskellige terrængenstande.

Alle gav udtryk for en god oplevelse. Til de næste 2 løb udfordrer vi løberne lidt mere - herunder kompasøvelse, dog stadig med guider i hælene.

Tre lørdage i august: Ida er primus motor, og som det ser ud nu, deltager 6 personer.

Med forventet 13 deltagere, anser gruppen konceptet som en succes, og vil formentlig gentage det.


Selvtræning

August måned har ikke mange åbne løb, men prøv evt:

Mangler du kørelejlighed, så kontakt Gunner.


Næste nyhedsbrev

Har du noget, der skal med i starten af næste måned? Send det til nyhedsbrev@ok73.dk inden udgangen af måneden.