Udvalg: Orienteringskort

Medlemmer af udvalget

Skriv til admin@ok73.dk og tovholderen, hvis du vil med i udvalget. Der følger kun de opgaver med, du selv tilvælger. Du kommer med på e-mails, så du kan holde dig opdateret og byde ind.


Udvalgets beføjelser

Vi står for klubbens idrætsfaciliteter.

  • Holder klubbens orienteringskort opdaterede

  • Holder klubbens Find Vej projekter opdaterede

  • Nytegning af interessante områder


Kan du bidrage?

  • Er du nysgerrig på korttegning, så giv lyd. Vi er klar til at hjælpe dig i gang.

  • Har du spottet et område, der kunne være sjovt at løbe i?


Nyheder

Gladsaxe Kommune giver tilskud til korttegning (30. maj 2022)

I denne måned skal vi nok få solen til at skinne, for Gladsaxe Kommune har givet os støtte til at tegne kort over to områder i kommunen.

Det ene som vi kalder Rådhusområdet er omkranset af S-banen, Ring 3, Søborg Hovedgade og Hagavej.

Området består af et mindre industriområde, blandet villa og rækkehusbebyggelse, parkområde ved Buddinge kirke, rådhuset og hovedbiblioteket med have. Øst herfor boligbyggeri med en del friarealer, Buddinge skole og vilabebyggelse.

Det andet område kalder vi Gyngemoseområdet og er omkranset af Hareskovmotorvejen, Mørkhøjvej og kommunegrænsen til København.

Den nordlige del af området er den tidligere TV-by, der i visse områder fortsat er under ændring. Mod syd ligger et boligområde med etage- og rækkehusbebyggelse samt Enghavegård Skole og det tidligere Blågård Seminarium.

Vi glæder os til arbejdet, som vil give os masser af frisk luft. En skønne dag vil vi invitere jer til at prøve en tur på kortet.

God sommer