Udvalg: Træning og rekruttering

Medlemmer af udvalget

 • Jens Erik Larsen - Tovholder

 • Jakob Lind Tolborg - Bestyrelseskontakt

 • Gunner Jørgensen

 • Camilla Bøgevig Larkai

 • Robin Larsen

Skriv til admin@ok73.dk og tovholderen, hvis du vil med i udvalget. Der følger kun de opgaver med, du selv tilvælger. Du kommer med på e-mails, så du kan holde dig opdateret og byde ind.


Udvalgets beføjelser

Vi koordinerer klubbens weekendtræning for både medlemmer og potentielle medlemmer.

Vores udgangspunkt er et minimalt setup de weekender (Typisk søndage), hvor vi selv kan deltage.

 • En vært til at hjælpe nybegyndere i gang og tage imod dem, når de kommer tilbage fra skoven

 • Et udvalg af ruter på faste poster, terrængenstande eller Manillamærker.

 • Med effektive Facebookbegivenheder gøre folk i lokalområdet opmærksom på klubben og aktiviteterne.


Kan du bidrage?

Vi opfordrer alle medlemmer til at opgradere træningen med yderligere aktiviteter på udvalgte datoer. Giv os et praj, hvis du har ideer eller konkrete planer.

 • Baner med skærme

 • Baner med figurer

 • Baner med tidtagning

 • Sprintbane

 • Labyrintbane

 • Tekniktræning

 • ...


Nyheder

Vi styrker weekendtræningen (2. juni 2022)

Der var stort fremøde på det åbne udvalgsmøde 30. maj:

 • Vi fortsætter med træninger på søndage med start fra Halvvejshuset for både medlemmer og andre

 • Vi fortsætter med at løbe Ugens Baner på manillamærker i Store Hareskov med Jens Erik som banelægger

  • Vi efterlyser andre banelæggere til aflastning af Jens Erik

  • Vi efterlyser nogle til at sørge for o-skærme på ugens korte bane.

 • Vi starter Intro-O op, som er en tryg guidet gåtur i skoven for børnefamilier med intro til orienteringskortet. (Robin)

 • Vi vil øge fokus på børnevenlige aktiviteter som eksempelvis temabaner. (Jens Erik)

 • Vi vil forsøge at komme i kontakt med flere studerende og andre i 20'erne. (Camilla og Gunner)

 • Vi øger fokus på Mesterlære for medlemmer, hvor en rutineret o-løber løber en tur sammen med en mindre rutineret løber.

 • Vi udvider kalenderen og Opgavebørsen med datoer op til tre måneder ud i fremtiden for at gøre det nemmere for andre også at bidrage som banelægger, postudsætter, vært eller andet.

 • Vi opretter fortsat Facebookbegivenheder 1-4 uger forud for træningerne, når Jens Erik har fået skovtilladelse.

 • Vi opfordre til at supplere med andre aktiviteter på hverdagsaftener i sommerferien. Slip kreativiteten løs!