Nyhedsbrev 2024-02

Nye medlemmer

Velkommen til nye medlemmer:

Dermed er vi 80 medlemmer mod 80 for et år siden.


Generalforsamling

Kom og deltag i generalforsamlingen mandag 26. februar kl. 19 i klubhuset. (Facebook).

Hele bestyrelsen genopstiller, og regnskabet er revideret.

Vi skal bl.a. finde ud af, om Skovtrolden har en fremtid.

Andre forslag, der skal behandles under dagsordenens punkt 5 på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Vedtægtsændringsforslag dog senest 1. december.

Udover det henviser vi til vedtægterne.


Løbsafgifter

I en årrække har klubben betalt startafgifter til løb i O-Service - først i hele landet og senere øst for Storebælt (Bornholm undtaget). Dermed har vi som medlemmer været langt mere priviligeret end dem i andre o-klubber.

Egenkapitalen er nu bragt ned i et rimeligt niveau, og et stigende antal aktive medlemmer gør ordningen dyrere for klubben. Det er ikke forsvarlige at fortsætte.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at klubben fra 1. april kun betaler følgende startsafgifter mm:

For alle medlemmer:

Derudover for unge medlemmer (0-25 år): 

Hvis du er tilmeldt og ikke møder op, kommer du dog selv til at betale.


Kommende træninger

Vi har weekendtræninger alle søndage i februar - også i vinterferien:

I følge Opgavebørsen mangler vi en vært 18. og 25. februar til at:


Danmarks Indsamling

Vores træning 21. januar i samarbejde med Danmarks Indsamling røg på røven grundet islag på stierne. Fremmødet var derfor begrænset, selvom Danmarks Indsamling hjalp med markedsføringen.

500 kr. har vores aktiviter indtil videre bidraget med. Følg med i beløbet her, og tryk her, hvis du også vil give et valgfrit beløb.

Tusind tak til jer, der allerede har doneret hjulpet. 

Vi gentager det søndag 4. februar uden is på stierne og håber på flere deltagere. (Facebook)


Tekniktræning

Farum OK laver igen i år tekninktræninger på torsdage i forskellige skove omkring Farum og Allerød. Det starter efter påske, og vi opretter eller tilføjer Facebookbegivenheder, inden vi når dertil.

Nat-Cup 10. januar 2024

Tak til alle hjælpere for et veludført arrangement i Bøndernes Hegn. 

Karins banner blev rost, og køkkenholdet serverede karrysuppe med bacon og flütes. Ikke mindre end  18 liter suppe blev konsumeret. Derudover var der rigtig god eftersnak.

Det største problem var at få de sidste poster inddraget. Lis og Bent Hasholt havde vist fået en svag lygte med, så klokken blev næsten 23, før de kom tilbage, - sejt ikke at opgive.

Vi blev opfordret til at gentage succesen næste år. 


Skole OL 17. april 2024 i Bøndernes Hegn

Det bliver næste projekt, som vi skal løse. Konceptet bliver et simpelt mangepostløb ligesom sidste år. Foreløbig er ca. 100 skoleelever tilmeldt.

Vi skal bruge 6-7 hjælpere. Skriv til Gunner på gj@scanelpro.dk.


1. & 2. divisionsmatch 28. april 2024 i Store Hareskov

Anne Mette (Stævneleder) og Karin (Banelægger) er så småt i gang. Udover det skal vi bruge mange hjælpere. Skriv til Ulla Valnert på ullavalnert@gmail.com.


Stævneleder og banelægger søges

Vi skal arrangere SM lang 27. april 2025 i Grib Skov. Skriv til Gunner på gj@scanelpro.dk.


Østkredsen

Gunner er kommet med i en arbejdsgruppe, som skal udarbejde nyt koncept for kredsløb. Desuden en arbejdsgruppe til bedre fordeling af Østkredsens skove inkl. A stævner, kredsløb samt OTØ- og klubtræninger.

Østkredsen mangler derudover en formand, - er det noget for dig?


Sommeraktiviteter med Gladsaxe Kommune

Mange idrætsforeninger i kommunen arrangerer hvert år aktiviteter for børn og unge i sommerferien. Oplægget er kl. 9-15 hver dag i en uge, hvilket næppe er realistisk for os. Gunner pønser dog på, at vi måske kan få lov at skære den anderledes - eksempelvis et par timer en fast ugedag gennem sommerferien.

Har du ideer eller interesse, så kontakt Gunner på gj@scanelpro.dk.


Vers om vinter, vejr og o-løb af Jørn

Vers afr Ambrosius Stub 1771

Nogle har allerede været i skoven, selv om sne og is har gjort veje og stier ufarbare, og vandet har stået klart i mængder, hvor vi skulle have fundet de poster, vi ledte efter.

Den kedsom vinter gik sin gang,

den dag så kort, den nat så lang

forandrer sig så lempelig,

så lempelig,

den barske vind, den mørke sky må fly.

Man frygter ej, at sne og slud

skal møde dem, som vil gå ud;

at sne og slud skal møde dem, som vil gå ud;

thi lad os gå at skue på,

hvor smukt naturen sig beter og ler!

og ler!

hvor smukt naturen sig beter og ler!

Verset med resten af sangen kan passende smånynnes undervejs til målet.

Se herefter frem til forårets natløb i februar og marts samt Spring Cup og Påskeløb


Næste nyhedsbrev

Har du noget, der skal med i starten af næste måned? Send det til nyhedsbrev@ok73.dk inden udgangen af måneden.